W ofercie naszej wypożyczalni masz do wyboru rowery

Dartmoor Blackbird Evo 27,5 w rozmiarze M i L

  

Zasada wypożyczenia roweru jest prosta.

Spotykamy się w sklepie w uzgodnionym terminie, spisujemy umowę, wpłacasz kaucję i kwotę za deklarowany czas wypożyczenia, wypożyczacz rower i cieszysz się jazdą.

Rower zwracasz ostatniego dnia wypożyczenia do godziny 11:00 (za ten dzień nie pobierana jest opłata).

Rezerwacje przyjmujemy pod numerem 33 488 12 61.

Dokładne zasady wypożyczalni oraz wzór umowy znajdziesz poniżej. Przeczytaj uważnie!

Regulamin wypożyczalni:

1)    Organizatorem wypożyczalni jest:

e-rower.pl Bartłomiej Buchta
ul. Żywiecka 83
43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472098693

2)    Aby wypożyczyć rower należy:

a)   zapoznać się z niniejszym regulaminem,

b)   być osobą pełnoletnią,

c)    przedstawić dwa dokumenty ze zdjęciem (dowód osobisty + inny dokument),

d)   podpisać umowę wypożyczenia roweru,

e)   opłacić wypożyczenie roweru,

f)    wpłacić kaucję stanowiącą gwarancję właściwego wywiązania się z umowy.

3)    Najemca jest odpowiedzialny za wypożyczony rower i za wszelkie ewentualne szkody powstałe w trakcie korzystania z niego.

4)    Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków,
       poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

5)    Najemca ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.
       Potrzebę wymiany części oraz koszt wymiany określa Wynajmujący w momencie odbioru roweru od Najemcy.

6)    Najemca nie może oddać wypożyczonego roweru osobom trzecim.

7)    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady ukryte wypożyczanego sprzętu.

8)   Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry za cały okres wynajmu i wynosi 170 zł za dzień
       (liczony od wypożyczenia do godziny 11:00 dnia następnego).

9)    Kaucja zwrotna za wypożyczenie wynosi 500 zł.

10)   Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie, sprawny technicznie i czysty.

        Możliwe jest wykupienie usługi mycia roweru (50-100 zł w zależności od stopnia zabrudzenia roweru).

11)   Opłata za zwrot roweru po terminie rozliczana będzie każdorazowo poprzez naliczenie tej samej stawki
        za rozpoczęte kolejne wypożyczenie na taki sam okres, jak zawarty w umowie.

      

Wzór umowy