REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM ELEKTRONICZNYM http://e-rower.pl

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF.

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://e-rower.pl prowadzony jest przez firmę  e-rower.pl Bartłomiej Buchta zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

 

SIEDZIBA / ADRES KORESPONDENCYJNY

e-rower.pl Bartłomiej Buchta
ul. Cieszyńska 14/1
43-300 Bielsko-Biała

NIP:  547-209-86-93

Regon: 242850633

tel:  33 811 57 17 

kom:  608 503 165

e-mail:  info@e-rower.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI:

I. Przedmiot sprzedaży.

II. Cena.

III. Sposób złożenia zamówienia.

IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.

V. Sposoby płatności za towar.

VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).

VII. Prawo do odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacja.

IX. Gwarancja.

X. Zmiana Regulaminu.

XI. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.

XII. Sprawy nieuregulowane regulaminem.

 

SŁOWNIK:

Sprzedawca – e-rower.pl Bartłomiej Buchta, ul. Cieszyńska 14/1, 43-300 Bielsko-Biała.

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar konsumpcyjny – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Gwarancja – oświadczenie gwaranta zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym, gdzie określone są obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym e-rower.pl prowadzi sprzedaż rowerów, i artykułów związanych z nimi, to jest części, akcesoriów, ogumienia, narzędzi, odzieży i obuwia kolarskiego oraz innych artykułów związanych z rowerami.

 

II. CENY TOWARÓW

1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego. 

2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu e-mail. Dla ułatwienia doręczenia przesyłki zalecane jest także podanie numeru telefonu.

3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

 

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:

1. bezgotówkowej, przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 32 1090 1740 0000 0001 3088 2811,

2. płatności On-Line (realizowane przez Payeezy),

3. kartą płatniczą (realizowana przez Payeezy), akceptowane karty: 

  • Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

4. gotówką przy odbiorze przesyłki.

 

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

1. Nasze towary dostarczamy wyłącznie na terenie Polski.

2. Dostawa zamówionych owarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost.

3. Przesyłki dostarczane są w ciągu 1-2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.

4. Termin realizacji zamówienia (przygotowanie zamówienia + czas dostawy) podany jest przy każdym towarze. W przypadku płatności przelewem jest on liczony od momentu zaksięgowania wpłaty. W przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu pozytywnej autoryzacji. W przypadku pobrania, od złożenia zamówienia.

5.Koszty dostawy:

0 - 299 zł 300 - 999 zł od 1000 zł
DHL - przedpłata 10 zł za darmo za darmo
DHL - pobranie 19 zł 9 zł za darmo
Paczkomat - przedpłata 10 zł za darmo za darmo
Paczkomat - pobranie 19 zł 9 zł za darmo
Odbiór osobisty za darmo za darmo za darmo

6. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w sklepie przy ul. Cieszyńskiej 14/1 w Bielsku-Białej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-17.  Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów.

7. Rowery przed wysyłką są przygotowywane do jazdy, po czym demontowane w stopniu koniecznym do ich spakowania (przednie koło jest wyjęte z widelca, wspornik kierownicy wraz z kierownicą zdjęte są z rury sterowej, a z korb wykręcone są pedały). Odbiorca dokonuje ponownego montażu tych elementów na własny koszt i ryzyko.

 

 

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailem (info@e-rower.pl), telefonicznie (33 488 12 61) bądź listownie (na adres e-rower.pl Bartłomiej Buchta, ul. Cieszyńska 14/1, 43-300 Bielsko-Biała) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (odstapienie.pdf), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie póź- niej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. REKLAMACJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mail info@e-rower.pl bądź korespondencyjny:  e-rower.pl Bartłomiej Buchta, ul. Cieszyńska 14/1, 43-300 Bielsko-Biała, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem:  ul. Cieszyńska 14/1, 43-300 Bielsko-Biała.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:

- imię i nazwisko Klienta,

- datę zakupu,

- datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

4. Formularz reklamacji towaru można pobrać tutaj: reklamacja.pdf

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Cieszyńska 14/1, 43-300 Bielsko-Biała.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

IX. GWARANCJA

1. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do zakupionego towaru.

2. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 

X. ZMIANA REGULAMINU

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji za stronie internetowej ze wskazaniem daty obowiązywania zmian. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 

XI. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

XII. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

- Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

- Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  08.12.2016 r.

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.