Dołącz do Programu Lojalnościowego i korzystaj z dodatkowych rabatów!

Wystarczy, że zarejestrujesz się jako klient. Za każdy produkt objęty Programem otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na rabat przy kolejnych zakupach.

  

Zgarnij dodatkowe 20 zł rabatu za skuteczne polecenie naszego sklepu!

Jeżeli nowa osoba, którą zaprosisz do udziału w naszym Programie Lojalnościowym zarejestruje się i zrobi zakupy, zgarnia bonus w wysokości 10zł na pierwsze zamówienie, a Ty za skuteczne polecenie dostajesz 20zł.

Aby polecić nasz sklep zaloguj się do zwojego konta i wejdź na stronę Programu Lojalnościowego. Znajdziesz tam link, który należy udostępnić swojemu przyjacielowi :)

 

To tak w skrócie, a poniżej szczegółowy regulamin.

   

   

   

Regulamin Programu Lojalnościowego w sklepie internetowym www.e-rower.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
 • Organizator - e-rower.pl Bartłomiej Buchta, ul. Żywiecka 83, 43-300 Bielsko-Biała. Działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. NIP: 5472098693, REGON: 242850633.
 • Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.e-rower.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

 

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu.

 

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

 1. Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie.
 2. Przyznane punkty mają ważność 1 rok od dnia ich otrzymania. Niewykorzystane punkty po tym okresie przepadają.
 3. Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem witryny Sklepu z wykorzystaniem konta w Sklepie, pod warunkiem, że w zamówieniu znajdują się produkty, których zakup premiowany jest punktami Programu Lojalnościowego.
 4. Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
  • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie,
  • w których nie ma produktów premiowanych przyznaniem punktów.
 5. Towary lub usługi, w przypadku których zakup nagradzany jest przyznaniem punktów, są oznaczone na witrynie Sklepu poprzez stosowną adnotację w opisie towaru albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych produktów użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów.
 6. Punkty przyznawane są automatycznie w ciągu 5 dni po doręczeniu zamówienia, pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
 7. W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów, które uległy następnie rozwiązaniu, Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
 8. Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.
 9. Punkty są niezbywalne.

IV. Wymiana punktów

 1. Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na rabat przy składaniu zamówienia.
 2. Jeden punkt ma wartość 0,01 zł.
 3. Rabat przyznany za punkty z Programu Lojalnościowego nie może przekroczyć 40% wartości towarów w koszyku.
 4. Nie ma określonej minimalnej wartości koszyka, przy której można skorzystać z rabatu.
 5. Stan naliczonych oraz wykorzystanych punktów można sprawdzić logując się do swojego konta na stronie sklepu.
 6. Klient w wysyłanym przez sklep potwierdzeniu zamówienia informowany jest o rabacie, jaki został naliczony za wymienione punkty.
 7. Na paragonie fiskalnym lub fakturze wartość zamówienia zostanie pomniejszona o rabat naliczony w trakcie realizacji zamówienia.

  

V. Zwroty towarów

 1. W przypadku zwrotu produktów z zamówienia, w którym wykorzystano punkty do uzyskania rabatu, punkty te przepadają.
 2. Punkty przyznane za zamówienie, które zostało zwrócone, zostają anulowane.