WYMIANA

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może wymienić dany produkt na inny rozmiar lub model.

Aby dokonać wymiany, należy odesłać zakupiony towar oraz przesłać informację na co ma zostać wymieniony towar.

Kupujący pokrywa koszt wysyłki wymienionego towaru.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, muszą Państwo poinformować nas mailem (info@e-rower.pl), telefonicznie (33 488 12 61) bądź listownie (na adres e-rower.pl Bartłomiej Buchta, ul. Żywiecka 83, 43-300 Bielsko-Biała) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (odstapienie.pdf), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli przedmiotem zwrotu jest rower, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 130 zł.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

REKLAMACJE

Każdy zakupiony produkt można reklamować z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez Konsumenta.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji, towar zostanie zutylizowany.

W przypadku uznania reklamacji, towar odsyłany jest na nasz koszt.

Aby zgłosić reklamację, należy wypełnić i odesłać wraz z towarem formularz reklamacji towaru lub napisać oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz dokładny opis wady.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki od Klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/